TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÀ DUY TRÌ TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÀ DUY TRÌ TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trường Tiểu học Nam Hà tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ, tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,...; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn Covid” theo yêu cầu tại Công văn số 4594/BGDĐT - GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÀ DUY TRÌ TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả, không để dịch bùng phát trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trường Tiểu học Nam Hà tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn học sinh, giáo viên, nhân viên và cán bộ, tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng,...; duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; thực hiện nghiêm túc ứng dụng “An toàn Covid” theo yêu cầu tại Công văn số 4594/BGDĐT - GDTC ngày 30/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh.

      Làm tốt công các  tổng vệ sinh, tẩy rửa, sát trùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài lớp học đặc biệt là bàn ghế, tay nắm cửa bằng dung dịch sát khuẩn cloramin B; tiến hành thông thoáng toàn bộ lớp học, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải đúng nơi quy định, xử lý triệt để loăng quăng bọ gậy …

         Phối hợp với y tế  phun thuốc khử khuẩn toàn bộ trường học.

 

 

Giáo viên trong nhà trường đã hướng dẫn cho các em duy trì việc học trên OLM, ôn tập trên Zalo, facebook, meet …. để các em nắm vững được kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học 2020 – 2021 và cách phòng, chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp để các em nắm vững được kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm học 2020 – 2021.

 

Bên cạnh đó việc chia sẻ thông tin chính xác  về COVID-19 sẽ giúp giảm bớt nỗi sợ hãi, lo lắng về dịch bệnh và tăng cường khả năng ứng phó của trẻ em trước các tác động gián tiếp của dịch bệnh đối với cuộc sống.

 

Phân công  GV đến trực trường theo đúng kế hoạch của BGH. 

Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các hệ điều kiện để phòng, chống dịch Covid – 19.

Bài viết liên quan