Các hoạt động chào mừng ngày NGVN 20/11

Hội giảng

Hội khỏe phù đổng

Văn nghệ

 

Bài viết liên quan