Hát múa " Cô đôi thượng ngàn" của thầy giáo Lê Mạnh Hà cùng tốp múa trường Tiểu học Nam Hà

Trường Tiểu học Nam Hà