TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HDCMDT ÔN BÀI "EM TẬP LÁI Ô TÔ"